Katolskt kapell


Maria Himladrottningens kapell –

En en hyllning till Jungfru Maria som går under den benämningen i samisk kultur.

Maria Himladrottningens kapell

I kapellet hålls regelbundet katolsk mässa under hela året ca 1-2 gånger per månad

I kapellet kan mässa dop vigsel äga rum.

Mässtider: Se anslag vi entrén eller ring Fader Eugen Dyer

På SilverCross45 bor en katolspräst Eugen Dyer som nås på telefon eller sms

+46(0)70 606 97 80

Lokalen kan bokas i samarbete med katolska kyrkan och SilverCross45.

Kontakt: silvercross45@telia.com eller Katarzyna Carlsson +46(0)70 644 28 62